Menü
Visszahívás kérése
Szeptembertől szociális- és kommunikációs készségfejlesztő csoport 16-18 évesek számára!

Szeptembertől szociális- és kommunikációs készségfejlesztő csoport 16-18 évesek számára!

A kiscsoportos foglalkozásra olyangyermekek és fiatalok jelentkezését várjuk, akik számára nehézségetjelent a kortárs közösségben való eligazodás, nem találják a közöshangot a többiekkel, nem igazán tudnak valódi baráti kapcsolatokatkialakítani, esetleg kommunikációs és kapcsolatteremtő készségeikkevéssé fejlettek.

A szeptemberi csoport előtt egyéniállapotfelmérő beszélgetésen vesznek részt a szülők és a gyermekek, hogymindenki a számára legmegfelelőbb csoportba kerülve, a lehetőlegintenzívebb fejlődést tudja elérni.

A csoportok célja agyermekek és kamaszok számára biztonságos terepet biztosítani szociálishelyzetek begyakorlásához, kommunikációs készségeik fejlesztéséhez,önismeretük elmélyítésére, önértékelésük növeléséhez.

Afoglalkozások a félév folyamán tematikusan zajlanak a következő nagytémákat érintve (életkornak megfelelően szinten tárgyalva):


- külső és belső tulajdonságok, személyiség

- érzelmek felismerése és kifejezése

- mentalizáció (mások gondolatainak, érzéseinek azonosítása) képek, sorozatok, filmrészletek segítségével

- megfelelő társas viselkedés, szociális normák

- társas kapcsolatok (szerelem - kamasz korosztály)

- speciális kommunikáció eszközök használata· az asszertív kommunikáció lépései az életből vett helyzetgyakorlatokon, „filmforgatásokon” keresztül

- speciális napló vezetése

- a strukturálatlan idő élvezetes eltöltése akár egyedül, akár kortárs csoportban az általuk preferált érdeklődés mentén

- önismeret növelése, énképük, önértékelés pozitív formálása

- biztonságos internethasználat


Acsoportokba való jelentkezésnek nem feltétele, hogy a fiatal diagnosztizálva legyen,(Asperger-szindrómával, autizmussal,szociális készségzavarral, szociális szorongással stb.) amennyibenazonban rendelkezik valamilyen diagnózissal, kérjük a jelentkezéskortudassa azt velünk!


A csoportok tervezett indulása: 2021.09. 06.  A pontos időpontokról a jelentkezőket az iskolaiórarendek elkészülte után értesítjük, hogy mindenki megtalálhassa aszámára legmegfelelőbb időben lévő csoportot). A fejlesztésről az iskolaszámára igény esetén igazolást állítunk ki.

Helyszíne: Arbor Egészségfejlesztő Központ, 1082 Budapest Palotanegyed, Baross utca 45. 2. emelet 35. 12-es kapucsengő

Részvételi díj: 11 000 Ft/ alkalom, 4 alkalmas bérlet vásárlásával 40 000 Ft / bérlet
Maximális létszáma egy csoportnak: 8 fő
Foglalkozások 90 percesek.


Acsoportokban a férőhelyek száma korlátozott, a résztvevőket ajelentkezés sorrendjében tudjuk fogadni. Az előjegyzést megnyitottuk, ajelentkezőket már regisztráljuk.

További információ és jelentkezés:

Ajelentkezéseket az info@arborek.hu email címen a gyermek nevének,életkorának, a szülő nevének, telefonos-és email elérhetőségénekmegadásával várjuk. Kérjük, hogy amennyiben rendelkeznek diagnózissal,azt is tűntessék fel a jelentkezésben! 
Telefonos információ: +3630/447 7073
www.arborek.hu