Menü
Visszahívás kérése
Iskolaelőkészítő csoport indul 2021 őszétől óvodások számára

Iskolaelőkészítő csoport indul 2021 őszétől óvodások számára

Iskolaelőkészítő és diszlexia prevenciós csoport indul 5-7 éves, iskola előtt álló óvodások számára


Mi is az a diszlexia-prevenció?

A diszlexia a tanulási részképesség zavarok közül, az olvasást érintő, viszonylag gyakori probléma. A tanulási zavarok kialakulása szempontjából jelentős szerepe van a megelőzésnek. Ha már óvodáskorban felvetődik a diszlexia veszélyeztetettség gyanúja mihamarabb szükséges megkezdeni a fejlesztést, mellyel megakadályozhatóak a tanulási zavarok kialakulása.

Mi történik a terápia során?

A diszlexia-prevenció terápiának lényeges része a sokoldalú képesség-, készségfejlesztés, az olvasás- és írástanítás előkészítése. A terápia fő elemei: a téri tájékozódás fejlesztése orientációs gyakorlatokkal, a hallási figyelem, a ritmusérzék, az emlékezet, a figyelem trenírozása, a beszéd alaki és tartalmi fejlesztése.

Ki(knek) szól?

A diszlexiaveszélyeztetettség gyanúja 5-6 éves korban merülhet fel óvodás gyermekeknél ha ezek közül néhány együttesen jelentkezik:

- megkésett/ akadályozott beszédfejlődés
- nehezen induló nyelvi fejlődés
- mozgásfejlődés késése, később kezdett ülni, járni
- diszharmónikus mozgás
- ügyetlenség a kézműves tevékenységekben
- kusza rajz, görcsös ceruzafogás
- szegényes szókincs
- korlátozott beszédmegértés
- nehézkes verstanulás
- rossz kifejezőkészség
- szótalálási nehézség
- nehezen javítható, elhúzódó pöszeség
- bizonytalan alak, forma, nagyság, szín felismerés, differenciálás
- kialakulatlan dominancia, nem egyértelmű melyik a domináns kéz
- rossz ritmusérzék
- egyhangú, monoton beszéd
- amuzikalitás
- szórt figyelem
- nem tudja a testrészek neveit
- nehézkes térbeli és időbeli tájékozódás (téri irányok, napok stb.)
- nehézkes soralkotás

 

Iskola előkészítő foglalkozás

Mi az iskolaérettség?

Az iskolaérettség fizikai és pszichés alkalmasságot jelent az iskolai elvárásoknak való megfeleléshez. A gyermek akkor fogja sikeresen venni az iskola által támasztott követelményeket ha a képességek megfelelő fejlettségi szintjével rendelkezik.

Mi történik a foglalkozások során?

A foglalkozások során az egyes részképességek fejlesztése történik a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, játékos formában.
Amennyiben a felsorolt tünetek közül több is jelen van felmerül az iskolaéretlenség gyanúja.

 

Fontosabb információk:

Az csoport tervezett indulása: 2020.09.06. (hétfő) 14-15 óráig hetente egy alkalommal (az otthoni gyakorló anyagokat a gyerekek fénymásolat formájában megkapják). Az első alkalom csoportos szülőkonzultációval indul.

A előkészítő díja: 7.000 Ft/alkalom

Maximális csoportlátszám: 4-5 fő (a csoportra a jelentkezés sorrendjében tudjuk regisztrálni a gyermekeket)Jelentkezés az info@arborek.hu email címen a gyermek nevének, életkorának, a szülő nevének, telefonos-és email elérhetőségének megadásával. További információ az info@arborek.hu email címen vagy a +36 30 447 7073-as telefonszámon.