Menü
Visszahívás kérése

Autizmus

 

Az autizmus, vagy ahogy a pontos diagnózis szól „gyermekkori autizmus” egy fejlődéspszichiátriai kórkép, amely az ún. pervazív fejlődési zavarok családjába tartozik. A pervazív szó jelentése: átfogó, átható. Azért nevezzük átfogó fejlődési zavarnak, mert 3 különböző fő területet érint:

 

   1. Kommunikáció 

   2. Kölcsönös szociális interakciók

   3. Rugalmas viselkedésszervezés

 

A szintén a pervazív fejlődési zavarok nagy családjába tartozó Asperger-szindróma és autizmus közötti alapvető különbség, hogy ez utóbbinál minden esetben érintett a beszédfejlődése, és érintett lehet a kognitív funkciók fejlődése, tehát az intellektus, ami normáltól, igen alacsony is lehet. Emellett az autizmussal több ún. komorbid, együtt előforduló állapotot írnak le a szakemberek, úgymint epilepszia, hiperaktivitás és figyelemzavar stb.

 

Hogyan ismerjük fel?


Szinte aligha van egyetlen tünet vagy viselkedés, amely állandóan jelen van, de olyan sem, ami kizárná az autizmus diagnózisát. Nagyon fontos szem előtt tartani, hogy mint minden pervazív fejlődési zavar, az autizmus is tág spektrumként kezelendő. Ez azt jelenti, hogy súlyossága egyénenként eltér, illetve egy egyénnél is különböző mértékben lehet érintett a három terület, így az autizmus tünetei rendkívüli sokszínűséget mutatnak.

Az autizmus jelei 2 éves korban is megfigyelhetőek már, de gyakorlatilag egészen pici kortól kezdve felfigyelhetünk a gyermekkori autizmus tüneteire. Az autizmus súlyossága a tünetek viszonylatában egyénenként változhat. Egyes autista emberek egész életükben teljes ellátásra szorulnak, míg mások képesek önállóan dolgozni és minimális segítséget vesznek igénybe vagy egyáltalán nem szorulnak segítségre. Minden típusára egységesen jellemző, hogy a tünetek a kommunikáció, a társas kapcsolatok, a viselkedés, valamint az érdeklődés területén jelentkeznek. Az autizmussal élő emberek nehezen értik meg a társadalmi szabályokat és nehezen értelmezik mások nonverbális jeleit. A külvilágból érkező hatásokat neurotipikus (azaz nem autizmussal élő) társaikhoz képest máshogyan dolgozzák fel. Ez az eltérő működés nehezíti meg szociális interakciójukat.

 

Autizmus jelei, tünetei bizonyos életszakaszokban


Az autizmus végigkíséri az érintett személy egész életét, tünetei pedig a különböző életkorokban igen változóak lehetnek, így az autizmus felnőttkorban és ennek tünetei is picit mások, mint a gyermekkori autizmus jelei. Azért, hogy az autizmus spektrum zavar tünetei minél jobban felismerhetőbbek legyenek, több nagy csoportot különböztetünk meg: az autizmus jelei babáknál, az autizmus jelei 2 éves korban, az autizmus jelei 3 éves korban, az autizmus tünetei óvodáskorban, az autizmus jelei gyerekeknél és az autizmus jelei felnőttkorban.

 

Árulkodó jelek csecsemőkorban, avagy mik lehetnek az autizmus jelei babáknál?


Habár egy csecsemő az életkori adottságinak köszönhetően még nem beszél és így nehezebb is felfigyelni az autizmus jeleire, ők is kommunikálnak a maguk módján. Az egyik ilyen legszembetűnőbb különbség egy egészségesen fejlődő csecsemőhöz képest, hogy egy ilyen csöppség sokkal kevésbé nyit és érdeklődik az őt körülvevő, felfedeznivaló világ iránt.

Az autizmus tünetei 2 éves korban már eléggé szembetűnőek, és a végleges diagnózisra is ez idő tájt kerül sor. Ugyanakkor már ennél korábban, néhány hónapos csecsemőknél is felismerhető néhány apró, árulkodó jel.

Az autizmus jelei babáknál igen korai életszakasznak számítanak, így fontos leszögezni, hogy az alábbi tünetek elégséges szellemi fejlődésnél is előfordulhatnak. Gyanakvásra az adhat okot, ha a felsorolásból meglepően sok állítás passzol gyermekére. Fontos megértenünk, hogy amíg egy átlagos csecsemőt a legnagyobb természetességgel nyűgözik le a színes-szagok dolgok, az újdonságok, az érintés vagy csak a szociális interakciók, addig egy spektrumzavarral rendelkező kisbaba számára ezek sokkal inkább fenyegetőek és rémisztőek, mintsem örömteliek.


autizmus jelei babáknál

Autizmus jelei babáknál? Nem árt időben odafigyelni! Ha ismeretlenek az Ön számára az autizmus tünetei, vagy bizonytalan benne, hogy mik lehetnek az autizmus korai jelei, forduljon bátran Arbor Egészségfejlesztő Központunkhoz, és engedje meg, hogy segítsünk!


Az autizmus korai jelei az alábbiak lehetnek:

 • A gyermek látszólag nem érdeklődik környezete iránt,
 • Nagyrészt nem viszonozza a szemkontaktust, nem fordítja oda a fejét arra a pontra, ahová a szülő mutat, nem figyel a hang irányába, vagy nem követi a szemével bizonyos tárgyak mozgását,
 • Nehézkes számára, hogy mosolyogjon, és ritkán is viszonozza azt, ezáltal a szeretet kifejezésének megszokott módjaira eltérően reagál,
 • Sérülés vagy fájdalom esetén nem fejezi ki érzéseit, érzelmeit nagyon nehéz leolvasni az arcáról,
 • Az ismerősök hangjára nem reagál, de a külső zajok kifejezetten érdeklik (pl. kutyaugatás, csengetés),
 • A beszéd általában később alakul ki, a fejlődés akadozó, a szókincs lassan gyarapszik,
 • A kommunikáció - ebben az életkorban jellemző - sajátos formáit sem mutatja, tehát non-verbális jelekkel sem próbálja pótolni ennek hiányát (pl. nem mutogat kézzel-lábbal, nem integet, nem próbálja meg magára felhívni a figyelmet),
 • A szokásokhoz, mindennapi rutinokhoz való túlzott ragaszkodás, melynek felborítása hisztirohamot vált ki,
 • Sokkal kevesebb szociális reakció, nem próbálja meg leutánozni a felnőttek mozgását, cselekedeteit,
 • Kevésbé aktív.

 

Az autizmus jelei 2 éves korban


 

autizmus jelei 2 éves korban hogyan ismerjük fel

Ha nincs tisztában, hogy mik az autizmus korai jelei, vagy az autizmus jelei 2 éves korban és teljesen biztosra akar menni, forduljon bátran hozzánk, hogy a lehetséges autizmus felismerése a lehető leggyorsabban menjen végbe!

 

Az autizmus jelei 2 éves korban már egyértelműbben mutatkoznak meg. Ha az alábbi tüneteket észleli gyermekén, érdemes lehet szakember segítségét kérnie.

 

Az autizmus tünetei 2 éves korban:

 • A gyermek nem formál szavakat, az is előfordulhat, hogy még egyáltalán nem beszél, vagy ha beszél is, akkor az a környezetéből kihallott (TV, felnőttek beszélgetése stb.) és elcsípett szavak ismételgetésében merül ki leginkább,
 • Nem igazán érdeklik a babák, játékautók vagy plüssmacik, nem játszik velük szerepjátékot, nem kötik le a figyelmét
 • A szociális környezet reakciói teljesen hidegen hagyják, előfordulhat, hogy nem figyel oda, ha a nevén szólítják,
 • Nem mutogatja, és nem viszi oda az őt leginkább érdeklő tárgyakat a szülőknek, így az autizmus tünetei 2 éves korban már ebből is könnyedébben leszűrhetőek,
 • Ha valamit szeretne megkapni, nem rámutat, hanem sok esetben „kézen fog” és odavezet, ha pedig kérdezzük, nem bólint egyértelműen „igen”-t vagy „nem”-et.
 • A szülőkön kívül, más felnőttekkel vagy gyermekekkel szemben igen közömbös lehet.

 

Az autizmus jelei 3 éves korban


A tünetek és az autizmus jelei 3 éves korban már annyira markánssá válnak, hogy azok már a külső környezet számára is észrevehetőek.

 

Az autizmus jelei 3 éves korban az alábbi elemekkel egészülhetnek ki:

 • A gyermek a szokásosnál jobban ragaszkodik bizonyos tárgyhoz, rendszeres cselekvéshez: nagyon szélsőségesen kezeli a változásokat, már-már azt lehet mondani, hogy a jól megszokott napi rutin megszállottjává válik, ha pedig valami egy kicsit is nem a megszokottak szerint halad, teljesen kiborulhat
 • Szokatlan, ismétlődő mozdulatsorok megjelenése, amelyeket akár egész nap is folytathat, így ez talán az egyik legjellemzőbb, ami leírja, hogy mik is lehetnek az autizmus tünetei 3 éves korban,
 • Nem képes felfogni a szavak „súlyát” (pl. mi az, hogy büntetés van), és más gyermekkel szemben kifejezetten elutasító lehet,
 • Az autizmus jelei lehetnek még, hogy a gyermek nem mutatja meg, amit rajzolt, épített; nem büszkélkedik az eredményeivel.


Az autizmus tünetei óvodáskorban (3-6 év)


Az autizmus tünetei óvodáskorban már egyre látványosabbak. Vannak olyan gyermekek, akiknél csak a közösségbe kerülésnél derül fény arra, hogy valami komolyabb probléma áll a különös viselkedés hátterében, így az autizmus tünetei óvodáskorban egyre jelentősebben üthetik fel a fejüket. Az autizmus, mint kifejezés maga, sokszor tévesen él az emberek fejében, ugyanis legtöbbször a visszahúzódással, elkülönüléssel azonosítják, ami bizonyos értelemben helytálló, de ez csupán egy lehetséges eleme.


Az autizmus tünetei óvodáskorban:

 • Elkülönülés a csoporttársaktól, avagy a kisfiú vagy kislány a csoportból, aki szívesebben „babrál” valamivel, egyedül a sarokban, amíg a kortársak egymással játszanak,
 • Szokatlan érdeklődés fizikai tárgyak specifikus jellegzetességeivel kapcsolatosan (pl. a játékautó kereke), így tehát a tárgyak funkcionális jelentősége helyett sokkal inkább a tárgyakon található apró részletek varázsolják el,
 • A fantázia szegényes működése, szerep- és társasjátékoktól való elzárkózás,
 • Az autizmus jelei lehetnek még a szokatlan érzelmi reakciók: például nevet, ha az egyik gyerek sír, vagy fordítva.


mik a gyermekkori autizmus korai jelei
Gyermekkori autizmus? Az autizmus korai jelei életmentőek lehetnek, ismerje fel időben és teremtsen egy békésebb világot gyermeke számára! Az autizmus tünetei már egészen korán jelentkezhetnek és megfelelő szakemberek segítségével könnyedén felismerhetőek!


Az autizmus jelei gyerekeknél (kisiskoláskor, 6-11 év)


Sokat beszéltünk már arról, hogy az autizmus jelei gyerekeknél milyen módokon nyilvánulhatnak meg. A magányos játék, az érzelmi kötődés hiánya és a különös „hobbi” talán a legtipikusabb jellegzetességek ebben az életkorban.

A gyermekkori autizmus megmutatkozhat továbbá az életkornak megfelelő kortárskapcsolatok hiányában, a kortársak iránti érdeklődés hiányában, vagy a kapcsolat kezdeményezésének ügyetlenségében. Jellemző lehet a másokkal való közös tevékenység- vagy örömkeresés, illetve örömmegosztás spontán keresésének hiánya, illetve a társas és érzelmi kölcsönösség gyengesége. Érintett lehet továbbá a non-verbális kommunikáció, (szemkontaktus, mimika, gesztusok, testtartás) is. Az érintettek mások ezen jelzéseit sem tudják értelmezni, ezért fordulhat elő, hogy olykor másokat megbántva nem megfelelően reagálnak bizonyos helyzetekben.


A problémás kamaszkor (12-18 év)


Tinédzsernek lenni nem könnyű... olyan érzelmi hullámvasút ez, mely egy autizmussal élő fiatal számára maga lehet a pokol. A hormonális és pszichoszexuális érés sem feltétlenül neurotipikus az esetükben. Mivel nem érzik a szociális határokat, ezért a nemiséget érintő dolgokban gátlástalanabbak és a hormonok miatt általában agresszívebbek is. A kortársak gúnyos megnyilvánulásai pedig egészen biztos, hogy nem könnyítik meg a helyzetet. Éppen ezért a támogató család szerepe jelentősen felértékelődik.autizmus tünetei felnöttkorban
A társas emberi kapcsolatokban fontos részt képez a kölcsönösség: az egymásra odafigyelés, az együttműködés, a kapcsolatok kialakítása. Ne hagyja, hogy sötét felhők takarják el életének legszebb pillanatait! Autizmus felnőttkorban, gondtalanul!

Jellemző lehet továbbá az érintettekre a sajátos, (életkorilag nem jellemző) beszűkült érdeklődési kör, mellyel intenzitásában vagy időben szélsőségesen sokat foglalkoznak. Gyakoriak a látszólag értelmetlen szokásokhoz, rituálékhoz való merev ragaszkodás. Általában nehezen viselik a változásokat, legyen az öltözködésre vagy a napi rutinra, közlekedésre vonatkozó változás. Mindezek mellett előfordulhatnak ismétlődő ún. motoros manierok pl. kezek „repkedése” izgatott állapotban, ujjak tekergetése, vagy szökdécselés, illetve szenzoros érzékenység, melyről olyankor beszélünk, amikor az egyén az átlagosnál érzékenyebb erős hangokra, kezeinek maszatosságára, érintésre stb.


Az autizmus tünetei felnőttkorban


A statisztikák azt mutatják, hogy enyhébb esetekben (pl. Asperger szindróma) gyakran az autizmus jelei felnőttkorban kerülnek csak diagnosztizálásra.

Ha a gyermek a kortársakhoz képest szokatlanul viselkedik, aranyos kis csodabogárként könyvelik el, legyintve, hogy később „majd csak kinövi”. Egy felnőtt embertől azonban „felnőttes” érzelmi reakciókat vár el szociális környezete… ha ez nem így történik, sokkal többen hajlamosak a megbélyegzésre. A felnőttkori autizmus tünetei között említhető a „szociális vakság” is, amely pontosan az imént említett hiányosságot foglalja össze: az autizmus spektrum zavarral küzdő egyének számára sokszor problémát jelent mások arcáról olvasni, vagy az alapvető társadalmi szabályoknak megfelelni, így már-már úgy tűnik, hogy egyáltalán nincsenek tekintettel másokra, azonban csupán csak hiányzik vagy éppen fejletlen ez a képességük.

Az autizmus jelei felnőttkorban – súlyosságtól függően – szinte már mindenki számára egyértelműek, és az esetek többségében az érintett is tisztában van állapotával. Ez sajnos még tovább fokozza az elszigetelődés és a magányosság érzését. Egy autizmus spektrum zavarral küzdő felnőtt a legtöbb esetben az összes létezhető erejét abba fekteti bele, hogy minél jobban leplezze hiányosságait és akár a legkisebb sikertelenség vagy botladozás esetén is komolyabb depresszióba süllyedhet, ami csak tovább szélesíti a szakadékot közte, és kortársai között.


autizmus felntőttkorban igéretesen korrigálható
Autizmus felnőttkorban? Merjen változtatni! Az autizmus tünetei felnőttkorban a megfelelő szakemberek bevonásával igen eredményesen tárhatóak fel, a hiányosságok pedig ígéretesen korrigálhatóak!

Az autizmus tünetei felnőttkorban:

 • Ha vannak szexuális igények, akkor sem sikerül megfelelő párkapcsolatot kialakítani,
 • Közömbösnek és érzelemmentesnek tűnik, mely a baráti kapcsolatok kialakulására is negatív hatással van,
 • Az autizmus jelei lehetnek még a rugalmatlanságból és szociális készségek hiányából fakadó munkahelyi, elhelyezkedési problémák.


Az autizmus kialakulása


Már foglalkoztunk azzal, hogy mi az autizmus. Arról azonban nem ejtettünk szót, hogyan alakulhat ki ez a fejlődési rendellenesség.

A fejlett orvostudomány ellenére sajnos még a mai napig hiányosak az ismereteink az autizmussal kapcsolatban. A rendellenesség kialakulásáról számos elmélet született a kutatók körében, amelyek közül néhányat megerősítettek, míg másokat elvetettek. Abban azonban talán minden szakember egyetért, hogy genetikai és környezeti tényezők együttesen felelnek az autizmus kialakulásáért.

Autizmusban a fejlődés károsodása már 3 éves kor előtt elkezdődik, de leggyakrabban 3 éves kor körül, óvodás korban válik nyilvánvalóvá a szülők számára, amikor a gyermek közösségbe kerül, ez a gyermekorri autizmus. A közhiedelemben elterjedt, a szintén 3 éves korban esetleges kötelező MMR oltással való összefüggése, ez azonban a vizsgálatok alapján csupán véletlen egybeesés, ami a fejlődés lassultságának látványos voltából, illetve a közösségbe kerülés és az oltás idejének azonosságából adódik. A 3 nagy fejlődési területen (kommunikáció, kölcsönös szociális interakciók, rugalmas viselkedésszervezés) kívül számos nem specifikus nehézség is fennállhat úgy, mint táplálkozási és alvási- zavarok, fóbiák, agresszió. Ezek hátterében azonban számos más probléma is állhat, önmagukban nem tekinthetők autisztikus tüneteknek.


Az autizmus megállapítása


Ahhoz, hogy egy gyermeket vagy felnőttet ma Magyarországon autizmussal diagnosztizáljanak a fent említett 3 terület mindegyikénél kell minőségi, illetve mennyiségi eltérést tapasztalnia a szakembereknek.

Kevesen tudják, hogy ugyan a végleges diagnózisra általában 2-3 évesen kerül sor, az autizmus felismerése akár már másféléves korban lehetséges, így életmentő lehet kellő figyelmet szentelni, hogy mik az autizmus jelei 2 éves korban, vagy akár az autizmus jelei 3 éves korban.

Habár a legtöbb autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek szülőpárja már egészen korán elkezdhet felfigyelni az autizmus jeleire, azonban akár már egész pici babakorban is lehetőség lenne erre, ha minél többen és minél mélyrehatóbban ismernénk a legmérvadóbb típusjegyeket.


Hogyan javítható ez a fejlődési zavar? Miért fontos, hogy időben felismerjük, hogy mik az autizmus korai jelei?


Az autizmus egy olyan állapot, mely az élet folyamán mindvégig fennáll, személyre szabott egyéni és/vagy csoportos fejlesztésekkel azonban jelentősen fejleszthető.

Habár az autizmus tünetei viszonylag korán felfedik magukat, a diagnózis sokszor csak évekkel az első szülői vészcsengőt követően lát napvilágot. Egy megfelelő szakember segítségével minél hamarabb felismerhetjük a jellegzetes tüneteket, ezzel pedig elősegítve azt, hogy gyermekünk időben ellátáshoz jusson. A diagnózis segítségével nem csak segítünk megérteni a szülőknek, hogy mi okozza gyermekük „elakadásait”, de a terápiák hozzájárulhatnak a speciális szükségleteik kielégítéséhez is.

Az autizmus orvosi diagnózis, gyermekpszichiáter állítja fel. A fejlesztést végezheti minden olyan gyógypedagógus, pszichológus vagy pszichiáter, aki az autizmusban járatos, illetve az adott személy állapotának megfelelő segítséget kompetens megadni.fejlesztés szakemberekkel autizmus felismerése
Bármilyen nem szokványos dolog, netán az autizmus tünetei lehetnek? Ismerjük fel még idejében!


A fejlesztés célja, hogy a szakemberek az érintettek kommunikációs és szociális készségeit javítsák, megtanítsák és gyakorolják velük a társadalmi normáknak megfelelő helyes viselkedést a lehető legtöbb szociális helyzetre vonatkozóan, könnyebbé téve ez által számukra a boldogulást a mindennapi társas helyzetekben.


Ne féljünk segítséget kérni!


Az autizmus felismerése olyan feladat, mely teljes bizonyossággal csak szakember bevonásával valósítható meg. Ha a fenti lista alapján aggályai vannak, érdemes azonnal felkeresni egészségfejlesztő központunkat, és egyeztetni a szükséges lépéseket illetően.


Javasolt szakirodalom a témában:

Volkmar, Wiesner: Az autizmus kézikönyve
Kapocs kiadó: Autista a testvérem
T.O. Daria: Désa naplója
M. Haddon: Egy kutya különös esete az éjszakában
Enyedi Ildikó: Testről és lélekről c. film
Mick Jackson: Temple Grandin c. film